مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

عملکرد و چشم انداز فعالیت های طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی

طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی به منظور تمهید تئوریک و زمینه‌سازی برای ارتقاء همه‌جانبه و پایدار امنیت اجتماعی در جامعه ایران بر پایه علوم، تحقیقات و فناوری و نیز رهنمودهای مذکور در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی به منظور تمهید تئوریک و زمینه‌سازی برای ارتقاء همه‌جانبه و پایدار امنیت اجتماعی...

عملکرد و چشم انداز فعالیت های طرح کلان ملی

طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی به منظور تمهید تئوریک و زمینه‌سازی برای ارتقاء همه‌جانبه و پایدار امنیت اجتماعی در جامعه ایران بر پایه علوم، تحقیقات و فناوری و نیز رهنمودهای مذکور در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مصوب مقام معظم رهبری، دستاوردها، ابداعات و چشم اندازهای مطالعاتی خود را در زمینه امنیت اجتماعی در پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در حوزه طرحهای کلان ملی در معرض دید کارشناسان و نخبگان علمی کشور قرار داد تا فعالیتهای صورت پذیرفته در سالهای اخیر و پژوهشهای اجرا شده در این زمینه مطالعاتی همراه با دستاوردهای علمی، اجرایی و برنامه­های آتی آن در معرض بازخورد افکار نخبگی قرار گیرد. در این همایش که در محل نمایشگاه بین المللی تهران و در پاییز سال 1394 برگزار گردید، مرکز مطالعات جامعه و امنیت در قالب ده ها پوستر و بروشور دستاوردها، برنامه ها و چشم انداز تحقیقاتی خود را ارائه نمود که در ادامه این متن آنها را جهت استفاده علاقه مندان خواهیم آورد؛

کتاب های منتشر شده گروه