مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

«امنیت اجتماعی شده» و گفتمان اسلامی در گفت‌و‌گو با دکتر اصغر افتخاری

از جمله موضوعات مهمی که دو دهه گذشته در جامعه علمی ما اقبال درخور توجهی به‌آن شده و به مفهومی توسعه‌یافته تبدیل شده، می‌توان به «امنیت» اشاره داشت. «امنیت» مفهومی پیچیده و چند لایه است که بررسی‌های علمی حکایت از ضرورت تحلیل آن در سطوح مختلف فردی، اجتماعی، ملی و فراملی دارد.

افزون بر امنیت ملاحظات بومی و اسلامی در فهم این مطلب بسیار تاثیرگذار و با اهمیت است. به‌همین دلیل است که امروزه پرسش از گفتمان اسلامی امنیت، سوالی مهم و با اولویت نخست ارزیابی می‌گردد.

بعد دیگر مباحث امنیتی، به طرح رویکرد جامعه‌شناختی در تحلیل و فهم امنیت باز‌می‌گردد که امروزه با جامعه‌شناسی امنیت شناسانده می‌شود. هردو ملاحظه بالا ما را به آنجا رهنمون شد تا با آقای دکتر اصغر افتخاری مجری طرح «امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام» گفت‌و‌گویی را داشته باشیم.

جناب آقای دکتر افتخاری دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه‌السلام می‌باشد و هم‌اکنون عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام نیز است. حوزه تخصصی وی «امنیت پژوهی» است و تاکنون حدود ۱۰ عنوان کتاب و بیش از ۱۰۰ عنوان مقاله در این حوزه چاپ و منتشر ساخته است. ایشان سردبیر فصلنامه مطالعات راهبردی، اولین نشریه تخصصی در حوزه امنیت پژوهی در کشور می‌باشد و با نشریات متخصص دیگر این حوزه- همچون راهبرد دفاعی- همکاری علمی دارد.

ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه