مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

جدول جلسات برگزار شده در کرسی قدرت نرم به شرح زیر است:

(تاریخ بروز رسانی: 13 شهریور 98)

 

ردیف

موضوع جلسه

1

جلسه بحث پیرامون کلیات، اصول و چهارچوب اجرایی کرسی «قدرت نرم و جنگ نرم»

2

مبانی و ادبیات قدرت نرم و جنگ نرم

3

تحولات منطقه و ظرفیت های استفاده از قدرت نرم جمهوری اسلامی

4

تحولات اخیر و ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

5

اقتصاد و قدرت نرم

6

ظرفیت ها و الزامات قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در قبال منطقه قفقاز

7

گفتمان ایرانی اسلامی: مبانی و الزامات آن در عرصه سیاسی و بین‌المللی جمهوری  اسلامی ایران با تاکید بر قدرت نرم

8

ریشه‌ها و منابع قدرت نرم در سیاست خارجی چین

9

بررسی برنامه نشستهای آتی کرسی قدرت نرم،‌ جنگ نرم به منظور تدوین نقشه راه کرسی

10

نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا؛ تهدیدات و فرصتهای پیش رو برای ایران

11

تحلیل و بررسی قدرت نرم ایران پس از انقلاب اسلامی (با تمرکز بر دهه اخیر)

12

قدرت هوشمند ایران در قبال امریکا

13

بررسی راهبردهای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی چندجانبه

14

بررسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با ایالات متحده در خاورمیانه

15

بررسی تاثیر تحولات سیاست خارجی بر امنیت اقتصادی جامعه ایران

16

بررسی تاثیر سیاست خارجی بر امنیت اقتصادی جامعه ایران

 

ادامه مطلب

ادامه مطلب

« نشست­های سه کرسی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت، امنیت اجتماعی و قدرت نرم»

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه