مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

امنیت اجتماعی شده در سیره نبوی (ص)

امنیت اجتماعی شده در سیره نبوی (ص)

کتاب «امنیت اجتماعی‌شده در سیره نبوی» از جمله نتایج طرح‌های منظومه تحقیقاتی فاز اول طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی است که در مرکز مطالعات جامعه و امنیت و در جهت تکمیل مطالعات نظری امنیت اجتماعی طراحی و اجرای آن در نیمه اول سال ۱۳۹۴ خاتمه یافت. این طرح با عنوان کامل «امنیت اجتماعی‌شده در اسلام با تاکید بر سیره نبوی (ص)» اجرا شده است.

ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه