مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

عناوین طرحهای پژوهشی طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی

 

اجرای ۷ پروژه تحقیقاتی:

- امنیت اجتماعی: مفاهیم، مولفه ها و نظریه ها - مجری: جناب آقای دکتر قدیر نصری

- بررسی پیامدهای فرهنگی اجتماعی کاربرد اینترنت بر امنیت اجتماعی در ایران و ارائه راهبرد مناسب - مجری: جناب آقای سعید مجردی

- تحلیل بحران های موثر بر امنیت اجتماعی ایران از سال ۱۳۶۷تا ۱۳۸۶-  عوامل، روند ها و تجربه ها  مجری: جناب آقای دکتر عبدالرضا امیری- جناب آقای عسگری

- فرهنگ اصطلاحات امنیت - مجری: جناب آقای فرزاد پورسعید

- تحلیل جامعه شناختی امنیت درایران باتاکید بر رویکرد تاریخی- مجری: جناب آقای دکتر سیدمحمد میرسندسی

- امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام - مجری: جناب آقای دکتر اصغر افتخاری

 

 

طرح‌های تحقیقاتی سفارشی:

- طرح تحقیقاتی «شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران (حوزه فرهنگی سیاسی، به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)

- طرح تحقیقاتی «شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصادی (پایش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدمان اقتصادی، به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)

- طرح تحقیقاتی «مبانی نظری امنیت انتظامی» به سفارش سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا

 

 

فاز اول طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی

- نظریه امنیت جامعه‌ای؛ چهارچوب مفهومی، موازین عملی و ارائه الگوی ایرانی- دکتر قدیر نصری

- اصول و مبانی امنیت اجتماعی در اسلام با تأکید بر قرآن کریم و سیره معصومین (ع)- دکتر اصغر افتخاری

- عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی در جامعه ایران؛ مؤلفه‌ها و شاخص‌ها- دکتر علیرضا مهانیان

- بررسی فرصت‌ها و تهدیدات شبکه‌های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی و ارائه راهبردها- دکتر علیرضا طالب‌پور

- تدوین سند راهبردی علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران- دکتر لاجوردی

ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه