مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

عنوان کتاب مؤلف / مترجم محل انتشار سال نشر
آسیب شناسی امنیت  لرنی، منوچهر    ۱۳۸۳
آینده نگری استراتژیک  اکرام اعظم  مرکز تحقیقات و پژوهشهای انتظامی ناجا- بلیغ، ناصر  ۱۳۸۰
استراتژی اثربخش  غفاریان، وفا- کیانی، غلامرضا    ۱۳۸۰
استراتژی امنیت ملی در ج.ا.ا.  گردآورنده: پژوهشکده مطالعات راهبردی    ۱۳۸۴
استراتژی در جهان معاصر  بیلیس، جان .. و دیگران  خبیری، کابک  ۱۳۸۳
استراتژی و روشهای برنامه ریزی استراتژیک  لطفیان، سعیده    ۱۳۸۳
اسلام دموکراتیک مدنی- رویکرد آمریکایی  بنارد، چریل  قهرمان پور، عسگر  ۱۳۸۴
اصطلاح‌شناسی تحقیق  جهانتاب، محمد    ۱۳۸۶
اطلاعات استراتژیک و کشور داری  آدا.ب بوزمان  پژوهشکده مطالعات راهبردی  ۱۳۸۲
اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی  آندرین، چارلز. اف - اپتر، دیوید.  سعید آبادی، محمد رضا  ۱۳۸۰
افسانه دولت  کاسیرر، ارنست  دریابندری، نجف  ۱۳۸۵
افسون زدگی جدید  شایگان، داریوش  ولیانی، فاطمه  ۱۳۸۴
افکار عمومی  پرایس، وینسنت  رستمی، علی، میر تهامی، الهام  ۱۳۸۲
اقتدار ملی  افتخاری، اصغر    ۱۳۸۰
اقتصاد سیاسی، ارتباطات جهانی و امنیت انسانی  ویلکن، پیتر  بحرانی، مرتضی  ۱۳۸۱
اقلیت‌ها و تبعیض  ورستر، جی.ام-پرل موتر، فیلیپ- بازیل، سینگ ....  روغنی، محمود  ۱۳۸۴
الگوهای بی ثباتی سیاسی  ساندرز، دیوید  انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی  ۱۳۸۰
امنیت اجتماعی  نویدنیا، منیژه    ۱۳۸۸
امنیت در قفقاز جنوبی  کاظمی، احمد    ۱۳۸۴
امنیت ملی در جهان سوم  آزر، ادوارد ای- مون، چونگ این  پژوهشکده مطالعات راهبردی  ۱۳۸۸
امنیت ملی و نظام بین المللی  روشندل، جلیل    ۱۳۸۴
امنیت و راهبرد در جهان معاصر  ویراسته: اشنایدر،کریگ ای  امیری، فرشاد، عسگری صدر، اکبر علی  ۱۳۸۵
انتظام ملی  افتخاری، اصغر    ۱۳۷۹
انقلاب  آرنت، هانا  فولادوند، عزت الله  ۱۳۸۱
ایران و جهانی شدن- چالش ها و راه حل ها  سریع القلم، محمود    ۱۳۸۴
ایران؛ ناامنی و بی‌ثباتی پایدار  پیمان، حبیب الله    ۱۳۸۷
بحران در سیاست جهان: ظهور و سقوط بحران ها (جلد اول)  برچر، مایکل  قریشی، میر فردین  ۱۳۸۲
بحران در سیاست جهان: یافته ها و مطالعات موردی (جلد دوم)  برچر، مایکل  بلوجی، حیدر علی  ۱۳۸۲
بحران ها و توالی ها در توسعه سیاسی  پای، لوسین و دیگران  خواجه سروری، غلامرضا  ۱۳۸۰
بحران، تعارض و بی ثباتی  پرچر، مایکل ویلکنفلد، جاناتان  صبحدل، علی  ۱۳۸۲
بحران‌های طبیعی و نظم و امنیت اجتماعی  امیری، عبدالرضا    ۱۳۸۷
برابری فرصت  رویمر، جان ای  خضری، محمد  ۱۳۸۲
بررسی مفاهیم نظری امنیت ملی  جمراسی فراهانی، علی‌اصغر    ۱۳۷۴
بنیادهای علم سیاست  عالم، عبدالرحمن    ۱۳۸۵
پارادایم شناسی علوم انسانی  فی، برایان  مردیها، مرتضی  ۱۳۸۳
پایان سیاست و واپسین اسطوره  کاظمی، علی‌اصغر    ۱۳۸۱
پژوهش در علوم سیاسی- رویکردهای اثبات‌گرا، تفسیری و انتقادی  سیدامامی، کاووس    ۱۳۸۷
پیامدهای مدرنیت  گیدنز، آنتونی  ثلاثی، محسن  ۱۳۸۷
پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی- مجموعه مقالات  به کوشش گروهی از اساتید    ۱۳۸۸
تدابیر و سیره‌ی عملی امام علی (ع) در تامین امنیت اجتماعی  محقق: واثقی، قاسم    ۱۳۸۰
ترمینولوژی قوانین و مقررات  قره‌باغی، محسن    ۱۳۸۳
تغییر اجتماعی و توسعه  الوین، سو  حبیبی مظاهری، محمد  ۱۳۸۶
تغییرات اجتماعی  روشه، گی  وثوقی، منصور  ۱۳۸۵
تقسیم قدرت و میانجی گری بین المللی در منازعات قومی  دی سیسک، تیموتی  عطارزاده، مجتبی  ۱۳۷۹
تکوین دولت مدرن، درآمدی جامعه‌شناختی  پوجّی، جیان‌فرانکو  باشی، بهزاد  ۱۳۸۴
توسعه و امنیت عمومی (مجموعه مقالات، جلد ۱و ۲)  ویراستار: حسین مصلحتی کوچصفهانی    ۱۳۷۶
توسعه و تضاد  رفیع ‌پور، فرامرز    ۱۳۸۴
تهدیدات امنیت ملی (شناخت و روش)  عبداله‌خانی، علی    ۱۳۸۶
جامعه باز و دشمنان آن  پوپر، کارل  فولادوند، عزت الله  ۱۳۸۰
جامعه سنتی و جامعه مدرن  ویراسته: واترز، مالکوم  انصاری، منصور  ۱۳۸۱
جامعه شناسی جنگ  آزادبخت، مروت    ۱۳۸۲
جامعه شناسی فساد و امنیت  فراهانی، محمد    ۱۳۸۷
جامعه مدنی – اصول، رویکردها و زمینه شکل گیری آن در ج.ا.ا.  گردآوری: پژوهشکده مطالعات راهبردی    ۱۳۷۸
جامعه‌شناسی امنیت  لرنی، منوچهر    ۱۳۸۴
جامعه‌شناسی جوانان ایران  ذکایی، محمدسعید    ۱۳۸۷
جامعه‌شناسی جهان سوم  لهسایی‌زاده، عبدالعلی- عبداللهی، احمد    ۱۳۸۱
جامعه‌شناسی سیاسی  بشیریه، حسین    ۱۳۸۵
جامعه‌شناسی سیاسی معاصر: جهانی‌شدن، سیاست، قدرت  نَش، کِیت  دلفروز، محمد‌تقی  ۱۳۸۸
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی  مرتضوی، سعید    ۱۳۸۵
جنگ سرد  بیورنلوند، بریتا  حقیقت‌خواه، مهدی  ۱۳۸۶
جوامع امن و همسایگان  بلامی، الکس  یزدان‌فام، محمود، کریمی‌نیا، پریسا  ۱۳۸۶
جهان آشوب زده  روزنا، جیمز  طیب،علیرضا  ۱۳۸۲
جهانی شدن (چالش ها و ناامنی ها)  تهرانیان، مجید و دیگران  به اهتمام: افتخاری، اصغر  ۱۳۸۰
جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین- جلد ۱ بیلیس، جان- اسمیت، استیو و دیگران  راه چمنی، ابوالقاسم و دیگران  ۱۳۸۳
جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین - جلد ۲ بیلیس، جان- اسمیت، استیو  راه‌چمنی، ابوالقاسم و دیگران  ۱۳۸۳
چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت  بوزان، باری-ویور،اُلی- پاپ، دو ویلد  طیب، علیرضا  ۱۳۸۶
چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی  گابریل ا. آلموند، بینگهام پاول جونیور، رابرت جی. مونت  طیب، علیرضا  ۱۳۸۱
چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟  گر، تد رابرت  مرشدی‌زاد، علی  ۱۳۸۸
چهارچوبهای قدرت  استوارت. آر. کلگ  یونسی، مصطفی  ۱۳۸۳
چهره جدید امنیت در خاورمیانه  مارتین، لینور.جی  نصری، قدیر - با مقدمه دکتر محمود سریع القلم  ۱۳۸۳
چهره متغیر امنیت ملی  ماندل، رابرت  پژوهشکده مطالعات راهبردی  ۱۳۷۹
حاکمیت قدرت یا حاکمیت قانون  دلر، نیکول- ماکیخانی، آرجون- باروز، جان  غریب‌آبادی، کاظم- حجازی، سیدحسین  ۱۳۸۷
حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت  آشوری، محمد- بشیریه، حسین- هاشمی، سید محمد- یزدس، عبدالمجید    ۱۳۸۳
حقوق و امنیت در فضای سایبر  حسن‌بیگی، ابراهیم    ۱۳۸۴
حکومت جهانی، توسعه و امنیت انسانی  توماس، کارولین  بحرانی، مرتضی  ۱۳۸۲
دایره‌المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی جلد ۱، ۲، ۳ دعموش عاملی، علی  باقری مهیاری، غلامحسین- گرمابدری، رضا  ۱۳۸۲
درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی  های، کالین  گل‌محمدی، احمد  ۱۳۸۵
درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران  طباطبایی، سیدجواد    ۱۳۸۷
درآمدی بر دایره‌المعارف علوم اجتماعی- جلد ۱و ۲ ساروخانی، باقر    ۱۳۸۰
درباره‌ی تقسیم کار اجتماعی  دورکیم، امیل  پرهام، باقر  ۱۳۸۱
دموکراسی و هویت ایرانی  مجتهدزاده، پیروز    ۱۳۸۷
دو رویه منفعت ملی  کلینتون، دبلیو دیوید  افتخاری، اصغر  ۱۳۷۹
دولت‌ها و افکار عمومی - جنگ روانی  رفیعی، عبدالله    ۱۳۸۳
دیباچه ای بر قانون امنیت ملی  عبداله‌خانی، علی    ۱۳۸۴
دیپلماسی عمومی نوین؛ کاربرد قدرت نرم در روابط بین‌الملل  مِلیسن، ژان و همکاران  کلهر، رضا- روحانی، سیدمحسن  ۱۳۸۸
دیرینه‌شناسی و تبارشناسی گفتمان امنیت در ایران  مطهرنیا، مهدی    ۱۳۸۴
راهنمای عملی فراهم‌سازی طرح تحقیق  نادری، عزت‌الله- سیف‌نراقی، مریم- شاهپوریان، فرنگیس    ۱۳۸۵
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان- جلد دوم (۱)  گردآوری و تدوین: میررضوی، فیروزه    ۱۳۸۴
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان- جلد سوم (۲)  تدوین: میر رضوی، فیروزه  گردآوری و ترجمه: احدی، افسانه- زیباکلام، ستوده- عسگریان، حسین  ۱۳۸۶
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان - جلد اول  گردآوری و تدوین: احمدی لفورکی، بهزاد- میررضوی، فیروزه    ۱۳۸۲
راهنمای نگارش گزارش های علمی و فنی  علیدوستی، سیروس    ۱۳۸۵
رساله درباره آزادی  میل، جان‌استوارت  شیخ‌الاسلامی، جواد  ۱۳۳۸
رسانه ها و ثبات سیاسی - مجموعه مقالات همایش  جمعی از نویسندگان    ۱۳۸۰
روابط بین الملل در نظریه و عمل  کاظمی، علی‌اصغر    ۱۳۷۳
روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی  خاکی، غلامرضا    ۱۳۷۸
روش در علوم اجتماعی- رویکردی رئالیستی  سایر، اندرو    ۱۳۸۵
روش و نظریه در امنیت پژوهی  افتخاری،اصغر- نصری، قدیر    ۱۳۸۳
روش و نظریه در علوم سیاسی  مارش ، دیوید - استوکر، جری  حاجی یوسفی، امیر محمد  ۱۳۸۴
روش های تحقیق در علوم اجتماعی- جلد ۲: بینش‌ها و فنون  ساروخانی، باقر   ۱۳۷۷
روش های تحقیق در علوم اجتماعی- جلد اول: اصول و مبانی  ساروخانی، باقر    ۱۳۷۳
روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی  نادری، عزت‌الله- سیف‌نراقی، مریم    ۱۳۸۵
روش های سیاست‌پژوهی  ماژرزاک، آن  نایبی، هوشنگ  ۱۳۷۹
روشنفکری، دینداری، مردم‌سالاری  علوی‌تبار، علیرضا    ۱۳۷۹
رویکرد چند نهادی به پیشگیری از وقوع جرم- مجموعه مقالات  زیر نظر فرجیها، محمد- محمودی جانکی، فیروز    ۱۳۸۸
رویکردهای جدید در مطالعات امنیتی- جلد ۱ و ۲ شولتز، ریچارد- گادسون، روی- کوئیستر، جورج  متقی‌نژاد، سیدمحمدعلی  ۱۳۸۶
رهبری و قدرت هوشمند  نای، جوزف  گلشن‌پژوه، محمودرضا- شوشتری‌زاده، الهام  ۱۳۸۷
ریشه های انقلاب ایران  کِدی، نیکی  گواهی، عبدالرحیم  ۱۳۸۶
زوال اندیشه سیاسی در ایران  طباطبایی، سیدجواد    ۱۳۸۷
زوال کنترل امنیت جهانی در قرن ۲۱ راجرز ، پال  حاجی یوسفی، امیر محمد - جبلی، مژگان  ۱۳۸۴
سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی  هانتینگتون، سموئل  ثلاثی، محسن  ۱۳۷۰
سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی- اقتصاد سیاسی و دانش اجتماعی در طلیعه هزاره سوم  فاین، بن  سروریان، م.ک  ۱۳۸۵
سمینار توسعه و امنیت عمومی- خلاصه مقالات      ۱۳۷۵
سیاست  ارسطو  عنایت، حمید  ۱۳۸۴
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه‌ای(۲۰۰۱-۱۹۹۱)  حاجی یوسفی، امیر محمد    ۱۳۸۷
سیاست در ایران- گروه‌ها، طبقات و نوسازی  آلن‌بیل، جیمز  مرشدی‌زاده، علی  ۱۳۸۷
سیاست و توسعه در جهان سوم  لِفت‌ویک، آدرین  خسروی، علیرضا- میرمحمدی، مهدی  ۱۳۸۴
سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی  والرشتاین، ایمانوئل  ایزدی، پیروز  ۱۳۷۷
سیاست، تاریخ، تفکر  داوری اردکانی، رضا    ۱۳۸۹
عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ- ظهور جامعه شبکه‌ای- جلد ۱-۲-۳ کاستلز، مانوئل  علیقلیان، احد- خاکباز، افشین  ۱۳۸۵
عملیات و جنگ روانی- جلد ۱ و ۲ عاصف، رضا    ۱۳۸۴
غربی‌سازی جهان  لاتوش، سرژ  رضایی، امیر  ۱۳۷۹
فرهنگ استراتژیک  عبداله‌خانی، علی    ۱۳۸۶
فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسی  نوروزی خیابانی، مهدی    ۱۳۸۵
فرهنگ روابط بین الملل  پلینو، جک سی- آلتون، روی  پَستا، حسن  ۱۳۸۴
فرهنگ سیاسی معاصر  رابرتسون، دیوید  کیاوند، عزیز  ۱۳۷۵
فرهنگ علوم اجتماعی  بیرو، آلن  ساروخانی، باقر  ۱۳۸۰
فرهنگ علوم سیاسی  آقابخشی، علی- افشاری راد، مینو    ۱۳۸۳
فرهنگ لغات و اصطلاحات اطلاعاتی و امنیتی  گرشاسبی، اصغر    ۱۳۸۵
فساد سیاسی  هیوود، پل  طاهری، محمد - بنی هاشمی، میر قاسم  ۱۳۸۱
قدرت نرم (ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل)  نای، جوزف اس  روحانی، سیدمحسن- ذوالفقاری، مهدی  ۱۳۸۷
قدرت نرم و سرمایه اجتماعی  افتخاری، اصغر و همکاران    ۱۳۸۷
قدرت نرم، فرهنگ و امنیت  افتخاری،اصغر و همکاران    ۱۳۸۷
کتاب امنیت بین‌الملل (۳)- فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران  گردآوری و تدوین: عبدالله‌خانی، علی    ۱۳۸۴
کتاب امنیت بین‌الملل(۱)، فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران  نظارت و تدوین: عبدالله‌خانی، علی    ۱۳۸۳
کردها و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  حق‌پناه، جعفر    ۱۳۸۷
گذر جامعه سنتی: نوسازی خاورمیانه  لرنر، دانیل  خواجه سروری، غلامرضا  ۱۳۸۳
گذری و نظری بر زخم‌های فرهنگی ما ایرانیان  ارجائی، سعید    ۱۳۸۷
گزیده مقالات سیاسی- امنیتی- جلد اول    پژوهشکده مطالعات راهبردی  ۱۳۷۸
گزیده مقالات سیاسی- امنیتی- جلد دوم    پژوهشکده مطالعات راهبردی  ۱۳۷۸
گزیده مقالات سیاسی – امنیتی جلد ۱   موسسه پژوهشهای اجتماعی  ۱۳۷۵
گزیده مقالات سیاسی – امنیتی جلد ۲   موسسه پژوهشهای اجتماعی  ۱۳۷۵
گفتمان های امنیت ملی در ج.ا.ایران  ولی‌پور زرومی، سید حسین    ۱۳۸۳
گلوگاه‌های پژوهش در علوم اجتماعی  دیانی، محمدحسین    ۱۳۸۲
لویاتان  هابز، توماس  بشیریه، حسین  ۱۳۸۵
ما چگونه ما شدیم؟  زیبا‌کلام، صادق    ۱۳۸۶
ماخذ شناسی امنیت (جلد اول)  تألیف و ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی    ۱۳۸۳
مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاستها جلد ۱ پارسونز، واین  ملک محمدی، حمید رضا   
مجموعه مقالات «پلیس، امنیت و چشم انداز ۱۴۰۴ ج.ا.ا.  گروه نویسندگان    ۱۳۸۸
مجموعه مقالات ویژه همایش علمی «پلیس، امنیت و چشم‌انداز ۱۴۰۴»  گروه نویسندگان    ۱۳۸۸
مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی جلد ۱، ۲، ۳ گروه نویسندگان    ۱۳۸۲-۸۳
مجموعه مقالات همایش تغییر و تحولات فرهنگی- اجتماعی و امنیت ملی  گروه نویسندگان    ۱۳۷۹
مدیریت استراتژیک  دیوید، فرد آر  پارساییان، علی- اعرابی، سیدمحمد  ۱۳۷۹
مدیریت بحران  تاجیک، محمدرضا    ۱۳۷۹
مدیریت منازعات قومی در ایران  صالحی امیری، سیدرضا    ۱۳۸۸
مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی  آرون، ریموند  پرهام، باقر  ۱۳۶۴
مراحل و عوامل و موانع رشد سیاسی  سی. ایچ. داد و دیگران  فولادوند، عزت الله  ۱۳۸۶
مردم، دولتها و هراس  بوزان، باری  پژوهشکده مطالعات راهبردی  ۱۳۷۸
مسائل اجتماعی ایران  انجمن جامعه‌شناسی ایران    ۱۳۸۷
مسائل سیاست جهان  ویراسته: وایت، برایان – اسمیت، مایکل- لیتل، ریچارد  سروریان، سید محمد کمال  ۱۳۸۱
مشروطه‌ی ایرانی  آجودانی، ماشاء‌الله    ۱۳۸۲
مطالعات امنیت ملی  ربیعی، علی    ۱۳۸۷
مطالعات امنیتی نوین  تریف، تری و دیگران  طیب، علیرضا – بزرگی، وحید  ۱۳۸۳
مطالعات بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی  گردآوری و ترجمه: افتخاری، اصغر با استفاده از آثار مختلف شولتز، ریچارد- گودسن، روی و کاستر، جرج    ۱۳۸۱
مطالعات قومی و نژادی در قرن بیستم  بالمر، مارتین- سولوموز، جان  دلیرپور، پرویز- سروریان، سیدمحمدکمال  ۱۳۸۱
معمای امنیت و چالش‌های جدید غرب  سیف‌زاده، سیدحسین    ۱۳۸۵
مقدمه ای بر استراتژی‌های امنیت ملی ج.ا.ا.- جلد اول: رهیافت ها و راهبردها  تاجیک، محمدرضا    ۱۳۸۱
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی  نبوی، بهروز    ۱۳۸۴
مناطق و قدرت‌ها  بوزان، بری- ویور، اوله  قهرمانپور، رحمن  ۱۳۸۸
منافع ملی جمهوری اسلامی ایران  گردآورنده: داود کیانی    ۱۳۸۶
منش فرد و ساختار اجتماعی (روان شناسی نهادهای اجتماعی)  گِرث، هانس- رایت میلز، سی  افسری، اکبر  ۱۳۸۰
مواد مخدر، امنیت اجتماعی و راه سوم  شهیدی، محمدحسن    ۱۳۷۵
موج سوم  تافلر، اِلوین  خوارزمی، شهیندخت  ۱۳۸۴
مولفه‌های اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)  به اهتمام: گروه تحقیقات سیاسی اسلام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی    ۱۳۷۹
مولفه‌های تجدد در ایران  گروه تحقیقات سیاسی اسلام    ۱۳۸۴
مولفه‌های هویت ملی در ایران  به اهتمام گروه تحقیقات سیاسی اسلام    ۱۳۸۱
مهاجرت و شهروندی: جهانی شدن و سیاست تعلق  کاستلز، استفان- دیویدسون، آلیستر  تقی‌لو، فرامرز  ۱۳۸۲
ناامنی جهانی (بررسی چهره دوم جهانی شدن)  هورل، اندرو و دیگران  به اهتمام: افتخاری، اصغر  ۱۳۸۰
ناامنی جهانی؛ بررسی چهره دوم جهانی‌شدن  هورل، اندرو و دیگران  به اهتمام: افتخاری، اصغر  ۱۳۸۰
نتایج انقلاب ایران  کِدی، نیکی آر  حقیقت‌خواه، مهدی  ۱۳۸۵
نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر  ریتزر، جورج  ثلاثی، محسن  ۱۳۸۸
نظریه های امنیت- جلد ۱ عبداله‌خانی، علی    ۱۳۸۳
نظریه های جامعه اطلاعاتی  فرانک وبستر  مهدی داودی  ۱۳۸۲
نظریه های جامعه‌شناسی  توسلی، غلام‌عباس    ۱۳۶۹
نظریه های دولت  وینسنت، اندرو  بشیریه، حسین  ۱۳۸۵
نظم های منطقه ای؛ امنیت سازی در جهانی نوین  لیک، دیوید ای - مورگان، پاتریک ام  دهقانی فیروز آبادی، سید جلال  ۱۳۸۱
نفرت از دموکراسی  رانسیر، ژاک  محمدرضا شیخی محمدی  ۱۳۸۹
نگاهی به مسائل امنیتی ایران  به اهتمام: علینقی، امیر حسین    ۱۳۸۰
نهادها و تغییرات نهادی در چین  وانگ، فِی لینگ  ایروانی، محمد جواد  ۱۳۸۲
نیازسنجی اطلاعات  بابایی، محمود    ۱۳۷۸
همایش جنگ روانی، مجموعه مقالات  به کوشش: حسینی، حسین- الیاسی، محمدحسین-قائمی‌فر، عین‌الله    ۱۳۷۷
همایش علمی پلیس،‌امنیت و چشم‌انداز ۱۴۰۴ج.ا.ا. مجموعه مقالات  گروه نویسندگان- پژوهشکده امنیتی انتظامی    ۱۳۸۸
همه چیز درباره نظرسنجی  شرن، فریتز  کاردان، عباس  ۱۳۸۶
مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاستها جلد ۲ پارسونز، واین  ملک محمدی، حمید رضا   

 

 

ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه