مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

سوابق علمی و تحقیقاتی مدیر مرکز آقای محمد علی مینایی

به نام خدا

1- بنیان‌گذاری مطالعات متمرکز علمی پژوهشی در حوزه امنیت اجتماعی(Societal security) در ایران

2- تاسیس گروه پژوهشی جامعه و امنیت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم

3- مدیر گروه پژوهشی جامعه و امنیت و عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

4- مدیریت اجرای طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی

هدف اصلی طرح؛ بسط دانش نظری و تجربی درباره امنیت اجتماعی در ایران در راستی کمک به سیاست‌سازی برای کاهش تهدیدهای مرتبط با امنیت جامعه است. طرح مذکور مشتمل بر 6 پروژه تحقیقاتی مستقل و 4 پروژه تالیفی و ترجمه‌ای در حوزه مطالعات جامعه و امنیت و با عناوین زیر بوده که با مدیریت مشار‌الیه انجام و به اتمام رسیده است:

    1-4- امنیت اجتماعی: مفاهیم، مولفه‌ها و نظریه‌ها

    2-4- بررسی پیامدهی فرهنگی اجتماعی کاربرد اینترنت بر امنیت اجتماعی در ایران و ارائه راهبرد مناسب

    3-4- تحلیل جامعه‌شناختی امنیت در ایران با تاکید بر رویکرد تاریخی

    4-4- تحلیل بحران‌های موثر بر امنیت اجتماعی ایران از سال 1367 تا 1386- عوامل، روندها و تجربه‌ها

    5-4- امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام

    6-4- فرهنگ توصیفی اصطلاحات امنیت

    7-4- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت

    8-4- ترجمان جامعه و امنیت- جلد 1، امنیت- جامعه- هویت

    9-4- ترجمان جامعه و امنیت- جلد 2، خشونت قومی و محظور امنیتی

    10-4-پژوهش‌نامه امنیت اجتماعی؛ مبانی و مسائل امنیت اجتماعی، رویکردی ایرانی

5- مدیریت اجری طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی

در اجرای فازهای 1 و 2 طرح کلان 17 طرح تحقیقاتی به شرح زیر اجرا و یا در دست اجرا می‌باشد:

    1-5- نظریة امنیت جامعه‌ی: چارچوب مفهومی، موازین عملی و ارائه الگوی ایرانی

    2-5- اصول و مبانی امنیت اجتماعی شده در اسلام با تاکید بر قرآن کریم و سیره معصومین علیهم السلام

    3-5- ابعاد موثر بر امنیت اجتماعی  در جامعه ایران (مؤلفه‌ها و شاخص‌ها)

    4-5- بررسی فرصتها وتهدیدات  شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی و ارائه راهبردها

    5-5- تدوین سند راهبردی علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

    6-5- ارزیابی پایایی و روایی شاخص‌های امنیت اجتماعی در ایران

    7-5- ارائه نظریه مبنی امنیت اجتماعی در ایران

    8-5- شناسیی و ارائه الگو برای به‌کارگیری فناوری‌های نرم در امور فرهنگی با تاکید بر امنیت جامعه

    9-5- سنجش و برآورد امنیت وضعیت اجتماعی ایران

    10-5- تهیه بسته‌های سیاستی و راهبردی در حوزه امنیت اجتماعی کشور

    11-5- دانشنامه ایرانی امنیت

    12-5- تحولات رسانه در ابعاد، ابزار و پیام و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی

    13-5- الگوهای اجتماعی‌دیدن امنیت: تجارب جهانی، توصیه‌های ایرانی

    14-5- الگویی برای مدیریت جامع بحران‌های اجتماعی با تاکید بر مرحله پیش از بروز بحران

    15-5- تبارشناسی امنیت اجتماعی در ایران معاصر

    16-5- بررسی و شناخت چیستی و چگونگی تاثیر شرایط زیست‌محیطی بر امنیت اجتماعی ایران

    17-5- گفتمان ولایت فقیه در موضوع امنیت اجتماعی

6- اجرای 3 طرح تحقیقاتی با عناوین:

    1-6-  مبانی نظری امنیت انتظامی

    2-6- شاخص‌های راهبردی امنیت در ج.ا.ا. (در حوزه فرهنگی- سیاسی)

    3-6- شاخص‌های راهبردی امنیت در ج.ا.ا. در حوزه اقتصادی (پیش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدمان اقتصادی

7- انتشار 9 جلد کتاب از نتایج تحقیقات انجام‌شده

8- برنامه‌ریزی برای انتشار 11 جلد کتاب دیگر در سال 1395

9- مدیریت برگزاری 9 کنفرانس علمی در حوزه امنیت جامعه‌ی (Societal Security)

10- برنامه‌ریزی برای ایجاد زمینه‌های اجرایی‌شدن نتایج پژوهش‌های صورت‌گرفته در جامعه ایران

11- تاسیس وب‌سایت اطلاع‌رسانی فعالیت‌های گروه پژوهشی (www.csss.ir)

12- تشکیل کتابخانه تخصصی امنیت اجتماعی

13- مدیریت و دبیری برگزاری کرسی‌های مطالعات راهبردی شاخص‌سازی، سنجش و ارزیابی وضعیت امنیت، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی

14- عضو کمیته امنیت، کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی مجمع تشخیص مصلحت نظام

15- مدیریت کرسی‌های:

    1-15- کرسی مطالعات راهبردی «قدرت نرم و جنگ نرم»

    2-15- کرسی مطالعات راهبردی «امنیت اجتماعی»

16- عضویت در کرسی مطالعات راهبردی امنیت و توسعه

17- عضویت در ستاد راهبری کرسی‌های مطالعات راهبردی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی

18- انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و نماینده پژوهشگاه در اجرای تفاهم‌نامه‌های:

    1-18- تفاهم‌نامه همکاری با وزارت کشور

    2-18- تفاهم‌نامه همکاری با مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

    3-18- تفاهم‌نامه همکاری با پژوهشگاه نیروی انتظامی

کتاب های منتشر شده گروه