مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

 

کتب در حال انتشار در گروه جامعه و امنیت در آخرین وضعیت خود، 5 کتب در دست چاپ و 6 کتاب در نوبت آماده شدن برای انتشار به شرح زیر دارد:

 

5 جلد کتاب در دست چاپ:

1) فرصتها و تهدیدهای شبکه‌های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی، چالش‌ها ‌ و راهبردها

اثر در حال چاپ با عنوان «فرصتها و تهدیدهای شبکه‌های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی، چالش‌ها ‌ و راهبردها» یکی از اهداف منظومه تحقیقاتی طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی، شناخت زیرساخت‌های امنیت اجتماعی در ایران است. در عصر جدید فضای سایبری (مجازی) و شبکه‌های اجتماعی، تأثیر همه جانبه و پیچیده‌ای برای شؤون مختلف جوامع از جمله جامعه ایران داشته است. در برنامه پژوهشی طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی، این طرح تحقیقاتی تعریف شد. برای بررسی و شناخت تهدیدات و فرصت‌های شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی بر امنیت اجتماعی ایران مبتنی بر چهارچوب ادبیات مفهومی بومی‌ تولیدشده در مجموعه تحقیقاتی طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی، مجریان تحقیق آقایان دکتر علیرضا طالب‌پور، عضو شورایعالی فضای مجازی کشور و دکتر سعید مجردی، رئیس هیئت مدیره مؤسسه تبیان در تحقیق راهبردهایی را برای مدیریت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ارائه کرده‌اند.

2) مبانی و نظریه‌های امنیت و تهدید (با تأ کید بر اسلام)

عمده فعالیت‌های امنیت­پژوهی در ایران با رجوع به متون و نظریه‌های غیر بومی و غالباً غربی که ناسازگار با ادبیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعۀ ایران است، انجام می‌شود. بنابراین مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده با این پشتوانۀ نظری امکان تأثیرگذاری ندارند. اثر در حال چاپ با عنوان «مبانی و نظریه‌های امنیت و تهدید (با تأ کید بر اسلام)»، یکی از آثار مجموعه تحقیقات انجام‌شده در مرکز مطالعات جامعه و امنیت است که با هدف تولید ادبیات امنیت‌پژوهی متناسب با نیازهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعۀ ایران انجام شده است. محقق این اثر جناب آقای دکتر اصغر افتخاری، عضو شورای علمی و راهبری مرکز مطالعات جامعه و امنیت و از نظریه‌پردازان حوزۀ امنیت‌پژوهی در ایران هستند. ایشان در مدل زمینۀ نظریه‌پردازی در مرکز مطالعات جامعه و امنیت که شامل: بررسی نظریه‌ها و مکاتب جهان، جامعه‌شناسی تاریخ ملی ایران، و بررسی نظریه‌های مکتب اسلام است، مسئولیت بررسی و شناخت نظریه‌های مکتب اسلام را به‌عهده دارند. آقای دکتر اصغر افتخاری تاکنون دو طرح تحقیقاتی با عناوین «امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام» و «اصول و مبانی امنیت اجتماعی در اسلام با تأکید بر قرآن کریم و سیرۀ معصومین(ع)» را به انجام رسانده‌اند که هر دو تحقیق به‌صورت کتاب منتشر شده است.

3) شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران (با تأ کید بر شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی)

سنجش و برآورد وضعیت امنیت ملی کشور یکی از ضرورت‌های مدیریت نظام امنیتی کشور است. بر این اساس مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری سفارش تحقیقی با عنوان «شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی)» را به مرکز مطالعات جامعه و امنیت پژوهشگاه داد. تحقیق مذکور، اجرا و گزارش تحقیق آن به‌صورت کتاب در حال انتشار است. تحقیق با هدف شناخت زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی امنیت ملی اجرا شد که از رویکردهای نوین در حوزة امنیت پژوهی در جهان و ایران است. تحقیق توسط آقایان دکتر سعید مجردی و دکتر علیرضا مهانیان انجام شد و نظارت آن نیز توسط دستگاه سفارش‌دهنده، انجام و به تأیید رسید.

4) ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های امنیت اجتماعی در ایران

پس از آنکه مرکز مطالعات جامعه و امنیت در اجرای منظومه تحقیقاتی خود، موفق شد مبانی، ادبیات و چهارچوب مفهومی بومی نوینی را برای امنیت اجتماعی تبیین کند، بستری فراهم شد تا امکان طراحی معیارها و شاخص‌هایی برای ارزیابی، سنجش و برآورد وضعیت امنیت اجتماعی ایران فراهم شود. طرح تحقیقاتی «عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی: ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها» تدوین و پس از طی مراحل بررسی و اصلاح، مورد تصویب قرار گرفت و توسط آقایان دکتر سعید مجردی و دکتر علیرضا مهانیان اجرا شد. این تحقیق از دو جهت منحصر به‌فرد است. اول آنکه، شاخص‌سازی براساس اجرای تحقیق علمی و مبتنی بر مبانی نظری بومی انجام شده است و دوم اینکه براساس روش‌شناسی (متدولوژی) شاخص ترکیبی که یکی از روش‌های نوین و پیشرفته در شاخص‌سازی است، انجام گرفته که بسیاری از شاخص‌های بین‌المللی بر اساس همین روش‌شناسی به‌دست آورده می‌شوند. یکی از اهداف طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی، سنجش‌پذیر شدن امنیت کشور است.

نظارت این تحقیق توسط جناب آقای دکتر ابراهیم حاجیانی انجام شد که لازم است از دقت نظر ایشان در اصلاح و هدایت علمی این تحقیق، سپاسگزاری کنیم.

5) الگوی تدوین شاخص‌های ترکیبی (روش‌شناسی و راهنمای کاربری)

در مجموعه تحقیقات انجام‌شده در طرح جامع و طرح کلان مطالعات امنیت اجتماعی به موضوع شاخص‌سازی برای توصیف، تبیین، سنجش و برآورد امنیت در ایران توجه ویژه‌ای شده است. طرح‌های تحقیقاتی اجراشده در این زمینه عبارتند از: شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران (حوزۀ فرهنگی سیاسی)، ابعاد، مؤلفه­ها و شاخص‌های امنیت اجتماعی در ایران، و پایش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدمان اقتصادی.

یکی از روش‌های توسعه­یافته در شاخص‌سازی، شاخص ترکیبی (Composite Indicators) است. ویژگی اساسی این روش «جامعیت» آن است و از این رو بسیاری از شاخص‌های بین‌المللی با این روش و الگو ساخته و پرداخته شده‌اند. برخی از آن شاخص­ها عبارتند از:

- شاخص شکنندگی دولت‌ها (FSI): Fragile States Index؛

- شاخص امنیت در فضای مجازی جهانی (GCI): Global CyberSpace؛

- شاخص رفاه لگاتوم (LPI): The Legatum Prosperity Index؛

- شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP): Gross Domestic Production؛

- شاخص توسعۀانسانی (HDI): Human Development Index.

به منظور آشنایی بیشتر و ایجاد امکان بهتر برای بهره­برداری پژوهشگران و کارشناسان، یکی از کتاب‌های وزین و به‌روز در این زمینه با عنوان:

Handbook on Constructing Composite Indicators (Methodology And User Guide)

توسط محققان محترم جناب آقای دکتر سعید مجردی و جناب آقای دکتر علیرضا مهانیان، که مجری دو تحقیق «شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران (حوزۀ فرهنگی سیاسی)» و «ابعاد، مؤلفه­ها و شاخص‌های امنیت اجتماعی در ایران» بوده‌اند، انتخاب و تحت عنوان «الگوی تدوین شاخص‌های ترکیبی» ترجمه و در حال انتشار است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، مجوز ترجمه این کتاب را صادر نموده است. همچنین جناب آقای دکتر ابراهیم حاجیانی داوری ترجمۀکتاب را برعهده داشته‌اند.

 

6 کتاب در نوبت آماده شدن برای انتشار:

۱) مفاهیم پایه و مولفه‌های مفهومی امنیت

۲) بحران‌شناسی امنیت اجتماعی در ایران

۳) پژوهش‌نامه امنیت اجتماعی (دفتر دوم)

۴) نظریة امنیت جامعه‌ای: چارچوب مفهومی، موازین عملی و ارائه الگوی ایرانی

۵) پایش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدمان اقتصادی

۶) مبانی نظری امنیت انتظامی

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

کتاب های منتشر شده گروه